Sälj mera med ett SDB
                                                                                         

Viktiga punkter
Det är först när man verkligen behöver ett säkerhetsdatablad (SDB) som man inser värdet av det! Det kan t.ex. gälla hur man lagrar produkten, vad som ska göras vid spill eller utsläpp, val av skyddshandskar, skyddsglasögon m.m. 

Demonstrera
Ett bombsäkert sätt att öka försäljningen är att demonstrera kemikalien (förutsatt att man har en bra produkt, förstås). Säljer man t.ex. avfettningsmedel, kan man spraya på en effektiv mikroemulsion på en oljig arbetsbänk och låta verka en stund. Sedan är det bara att spola av och ev. lätt bearbeta medlet, och arbetsbänken blir som ny! Detta alltså nämnt som exempel. 

Var seriös och öka försäljningen. 
Slutligen kan man visa ett informationsblad och ett SDB till produkten och gå igenom de viktigaste punkterna. Det understryker att man har en väldokumenterad produkt och att man jobbar på ett seriöst sätt.